Ripiti
parole di Alessandro

Cuant c'o eri picinin
o zuiavi cul pipin
e o cirivi
dula che lui al fs sisin

Lu cirivi sot dai vistits
lu viodevi un pl patt
ma in fin dai conts
al ere simpri el gno Big-Jim

Cjalilu, Girilu, Voltilu, Pleilu, Movilu, Sviestilu, Cirilu,
'l ise la buse dal cl?

Cum che grant, soi deventt
l'anatomie o ai impart
e une pipine
di pomp mi soi comprt

Cjalilu, Girilu, Voltilu, Pleilu, Movilu, Sviestilu, Cirilu,
'l ise la buse dal cl?